DataRoller Data Activation Platform
浪潮智能营销优化平台

整合多来源数据,满足广告营销客户对营销分析多维度的深入需求